Information vedr. højtvandslukkere

Hent PDF her

Asger Bo Andersen, 8. august 2011

 

Information om højvandslukkere (inkl. vedhæftede powerpoint-filer) til orientering for potentielt interesserede. Informationerne og filerne er modtaget fra Teknologisk Institut.

Bemærk at mange forsikringsselskaber m.fl., hvis man fortat ønsker kælder forsikret, herunder ikke mindst organiske byggematerialer (træ og lgn.) nu kræver at højvandslukkere:

  1. ikke kun skal være godkendte til formålet
  2. men også have et årligt tilsyn af autoriseret Kloakmester

Da det tilsyn vel ikke behøver at være foretaget af den samme Kloakmester, som den der har installeret, kunne der måske med tiden være basis for et fælles udbud af en sådan opgave fra interesserede i kvarteret.

 

 

From: Hanne Kjær Jørgensen

To: A. B. Andersen

Sent: Monday, August 08, 2011 12:44 PM

Subject: SV: CE-mærket hhv. VA-godkendt?

 

Kære Asger

 

En VA-godkendelse er en frivillig ordning, når det gælder afløbsinstallationer.

 

En CE-mærkning er en lovpligtig mærkning, som alle produkter, der er omfattet af en såkaldt ”harmoniseret standard” skal overholde.

 

Mht. højvandslukker, er disse omfattet den europæiske standard EN 13564-1. Det fremgår af denne standard, at der i Danmark kun tillades 2 forskellige typer højvandslukker, nemlig dem, der betegnes type 3 og type 5 til ikke-fækalieholdigt spildevand, samt type 3 (med alarm) til fækalieholdigt spildevand. Bemærk at begge har 2 uafhængige lukker.

 

Jeg vedhæfter et par skitser af type 3 og 5.

 

 

Med venlig hilsen

 

Hanne Kjær Jørgensen

Civilingeniør

 

Rørcentret

Teknologisk Institut

Gregersensvej 1

2630 Tåstrup

 

Fra: A. B. Andersen
Sendt: 2. august 2011 09:25
Til: Hanne Kjær Jørgensen
Emne: CE-mærket hhv. VA-godkendt?

 

Teknologisk Institut

Hanne Kjær Jørgensen

via mail

 

Kunne du venligst forklare mig,

hvad forskellen er mellem

på den ene side en højvandslukker,

der er “CE-mærket og godkendt til formålet”

og på den anden side en installation,

der er VA-godkendt?

 

 

På forhånd tak

og med venlig hilsen
2. august 2011

 

Asger Bo Andersen