Møde om Sundby Idrætspark

RETTELSE: Mødet er rykket til 28/10 kl 18:30 i Hal 1. Læs evt mere her: https://amagervestlokaludvalg.kk.dk/en/node/92

Alle i GF Dyveke indbydes til en workshop om Sundby Idrætspark.

Workshoppen skal afdække ønsker, muligheder, ideer og begrænsninger til forbedringer af Sundby Idrætspark i forbindelse med Områdefornyelse i samarbejde mellem DGI og KK. Økonomiforvaltningen ved Esben Paludan som projektleder har fået et ’kommissorium’, de skal udvikle 3 scenarier som beskriver udvikling af idrætsfaciliteter og byudvikling i området.

Vi inviteres til at lægge grundstenene til scenarierne. Kom og byd ind med jeres ideer, det er nu vi måske kan få indflydelse.